Adonis Music R&B

Viết nội dung liên hệ

Chính thức thành lập vào tháng 04/2008, với 3 thành viên đầu tiên là S.A, Dicky, Wonway. Sang ngày hôm sau có thêm 1 thành viên mới là KayV. Tiếp tục theo đà phát triển, Bignoize Family đã có thêm nhiều thành viên, cùng chung tay xây dưng và gắn bó với nó :)

Thành viên ban nhạc
KayV, S.B (Dizzy), S.A (Cizzy), DSN, WonWay (YawMirror), Kaby, Kat QuỳnhAnh, Lil'TC, HaoAnhNguyenVo, KidKai, BlackCat, LonelyDuke, Kain, Cá Mập, Erex, Licky Tinu

Địa chỉ: NT Town

Điện thoại: 0935 896 xxx

Email: info@bignoize.info